Gmina Oporów po raz kolejny wydzieliła środki na realizację zadań z funduszu sołeckiego. Do podziału pomiędzy sołectwa w 2017 roku jest 211.802 zł. Niemal wszystkie sołectwa zdecydowały, że pieniądze przeznaczą na modernizację dróg gminnych. Tylko sołectwo Jastrzębia część swoich środków w wysokości 6.926 zł przeznaczyło na oświetlenie uliczne, resztę, w wysokości 1.230 zł, przekazało na modernizację drogi.

Sołectwa z gminy Oporów wraz ze swoimi sołtysami zgodnie przekazują swoje środki z funduszu sołeckiego na modernizację dróg gminnych. Fot. Dorota Grąbczewska
Sołectwa z gminy Oporów wraz ze swoimi sołtysami zgodnie przekazują swoje środki z funduszu sołeckiego
na modernizację dróg gminnych. Fot. Dorota Grąbczewska

Sołectwa są zgodne, że trzeba korzystać ze środków funduszu sołeckiego, by zyskać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa w wysokości ok. 30 %, czyli ok. 63.000 zł. Sołectwa pomagają gminie w realizacji dla nich najważniejszego zadania, jakim jest modernizacja dróg gminnych. Potrafili się porozumieć. W kolejnych latach przekazują swoje pieniądze na modernizację wybranego odcinka drogi.

Które drogi będą robione z pieniędzy funduszu społeckiego –  przeczytasz w w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.