W poniedziałek o godz. 16 w Domu Ludowym w Bolimowie wójt Stanisław Linart spotka się z sołtysami, by porozmawiać o wstrzymaniu wyznaczonych zadań z funduszu sołeckiego.

Wójt Stanisław Linart (z lewej) oraz Patryk Kołosowski. fot. tb
Wójt Stanisław Linart (z lewej) oraz Patryk Kołosowski. fot. tb

Jak usłyszeliśmy od zastępcy wójta Patryka Kołosowskiego, część zadań z funduszu na rok 2020 została już zrealizowana, jednak wójt spotka się z sołtysami z gminy, podjąć dyskusję na temat wstrzymania realizacji pozostałych zadań przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego, by przełożyć te środki na bardziej bytowe potrzeby, takie jak ścieki i woda. – Patrząc na budżet naszej gminy zastanawiamy się nad oszczędnościami. Skupiamy się na realizacji celów strategicznych, chcielibyśmy zrezygnować z niektórych zadań, które mogą poczekać – argumentuje Patryk Kołosowski.
Czy sołtysi przychylą się do tego, by zrezygnować z realizacji danego zadania? Jeśli nawet tak, to najpierw będzie musiało być zorganizowane spotkanie wiejskie z mieszkańcami wsi i wtedy dopiero podjęta zostanie decyzja, na co przeznaczone zostaną wyodrębnione środki. O ile zebranie tak zadecyduje.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.