Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, oraz A4 w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje takie powstaną m.in. na MOP Mogiły oraz Bolimów przy autostradzie A2 oraz MOP Głowno Wschód i Głowno Zachód przy autostradzie A1.

Fot. GDDKiA
Fot. GDDKiA

Umowy zawarte z firmą Ekoenergetyka Polska Sp. z.o.o. oraz konsorcjum firm Greenway Polska Sp. z o.o. i GreenWay Infrastrukture s.r.o. dotyczą następujących MOP:

MOP Kałęczynek Wschód oraz MOP Kałęczynek Zachód – autostrada A1
MOP Ludwinowo Północ oraz MOP Ludwinowo Południe – autostrada A1
MOP Strzelce Północ oraz MOP Strzelce Południe – autostrada A1
MOP Głowno Wschód oraz MOP Głowno Zachód – autostrada A1
MOP Dobieszowice Wschód oraz MOP Dobieszowice Zachód – autostrada A1
MOP Mogiły oraz MOP Bolimów – autostrada A2
MOP Kozanki oraz MOP Zaborów – autostrada A2
MOP Kuny oraz MOP Leonia – autostrada A2
MOP Chechło – autostrada A4

Umowy zawarte są na okres 10 lat, w ciągu których GDDKiA pobiera czynsz od dzierżawców. W ciągu 12 miesięcy od odbioru terenu dzierżawy, wybudują oni stacje ładowania pojazdów elektrycznych, składające się z dwóch punktów ładowania oraz świadczyć będą rolę dostawcy usługi ładowania.

W sytuacji kiedy dzierżawca stwierdzi wzrost zainteresowania usługą ładowania, umowa przewiduje możliwość rozbudowy stacji ładowania.

– Liczymy, że z czasem na MOP I zaczną pojawiać się także obiekty małej gastronomii, które wzbogacą ofertę gastronomiczną dostępną wzdłuż sieci dróg krajowych i będą oferowały swoje usługi w trakcie ładowania pojazdów – informuje GDDKiA.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.