Rada Miejska w Głownie prawdopodobnie na najbliższej sesji będzie chciała zabrać głos w sprawie ws. zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego, którym pozbawił on powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Głownie patrona w osobie prof. Romualda Adama Cebertowicza.

Na wczorajszej sesji (27 marca) padła propozycja, by zaapelować do władz powiatu o podjęcie działań odwoławczych, by szkoła nie została ogołocona z imienia. Działania takie – przewidziane prawem – starosta zamierza podjąć.

Pod koniec sesji 27 marca radni miejscy najpierw wprowadzili do porządku obrad punkt, w którym zamierzali przedyskutować i ewentualnie przegłosować oświadczenie ws. zarządzenia wojewody, ale ostatecznie punkt ten zdjęli, z zastrzeżeniem by do tematu powrócić na kolejnej sesji. Jej zwołanie, w trybie nadzwyczajnym, spodziewane jest w najbliższych tygodniach.
Zanim punkt zdjęto z porządku, przewodniczący rady Grzegorz Szkup odczytał projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Głownie, które sformułował nieobecny na sesji radny Przemysław Milczarek.

Oświadczenia jednak nie poddano na sesji pod głosowanie. W tej sytuacji radna Maria Furga zaproponowała, by oświadczeniu temu nadać formę apelu do Rady Powiatu Zgierskiego, która ma możliwość wejścia na drogę odwoławczą od zarządzenia wojewody (czyli zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
Burmistrz Grzegorz Janeczek mówił m.in. – Moja propozycja jest taka: może poczekajmy, co zrobi samo starostwo (…) Jedna rzecz to jest takie – nazwijmy to – oburzenie moralne, a druga – czysto formalna strona prawna, która jakby nic tu nie daje i nawet nie pozwala się komukolwiek do naszego stanowiska odnosić.

Również 27 marca otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu jednoznaczny komentarz Bogdana Jaroty: “Będziemy składać odwołanie w tej sprawie. Nazwę szkole nadaliśmy w 2003 r., na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Nie ma tu mowy o żadnych zaszłościach z czasów PRL-u. Zasługi profesora Cebertowicza – Honorowego Obywatela Miasta Głowna, dla świata nauki są bezsprzeczne. Nie widzę uzasadnienia pozbawienia szkoły nazwy (…)

Dyskusja na sesji Rady Miejskiej w Głownie 27 marca. Głos zabiera radna Maria Furga. Fot. EWR

 

3 komentarze

  1. Powiat Zgierski nie przyjmuje do wiadomości zarządzenia zastępczego wojewody i złoży przewidzianą prawem skargę do WSA w Łodzi. Uzasadnieniem są błędy formalne w uzasadnieniu, ale i błędy w pozbawia szkoły imienia zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Spór rozstrzygnie sąd administracyjny., ale ze ws, ech mier istotny jest nacisk społeczny, o który proszę.

  2. Pamietam

    Ta najlepiej jak by nazywa była Ojca Dyrektora z Głowna Dramat

    • Zmienią patrona….i znów święcenie z udziałem zapewne biskupa ,proboszcza,władz miejskich i wojewódzkich.Panie Rau tylko zapłać pan za ten cyrk z własnej kieszeni.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.