Najpierw prace termomodernizacyjne, a od niedawna także przebudowa boiska sportowego toczą się równolegle na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie.

Prace na boisku rozpoczęły się w sobotę 19 maja, a wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w powiatowym przetargu firma Solid-Stet ze Szczecina.
Dziś, 25 maja, zastaliśmy na miejscu już zdjętą i skruszoną starą nawierzchnię boiska, a teren po niej nawieziony był piaskiem i wyrównywany walcem.
Zakończenie inwestycji jest planowane do końca sierpnia 2018. Do tego momentu wykonawca zobowiązał się do: wybudowania boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 57,11×28,1m z piłkochwytami, wykonania 3-torowej bieżni do biegów krótkich (60m) z nawierzchnią z poliuretanu, odwodnienia boiska wraz z budową 4 studni chłonnych, utwardzenia terenu kostką oraz ustabilizowanie skarp płytami betonowymi ażurowymi, a także wyplantowania terenu dookoła i obsianie go trawą.

Równolegle z pracami na boisku, toczą się roboty związane z termomodernizacją “Cebertowicza”, realizowaną przez firmę C.R.B. Łukasza Balei z Głowna. Każdego dnia wokół budynku rośnie warstwa izolacji z płyt styropianowych. Docieplony będzie także dach, a ponadto w szkole wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i instalacja grzewcza. Zmieni się źródło ciepła – na pompę cieplną z wymiennikiem gruntowym.

Komentowanie nie jest możliwe.