Jedenaście podmiotów gospodarczych wystąpiło w ostatnich dniach do Urzędu Gminy w Głownie z wnioskami o zawieszenie działalności gospodarczej, 3 przedsiębiorcy zdecydowali się ją zakończyć, 2 kolejni wprowadzili zmiany i 1 wniosek z 13 marca dotyczył uruchomienia nowej działalności.

Zamknięte targowisko w Głownie
Zamknięte targowisko w Głownie

Należy jednak pamiętać, że wszelkich zmian w działalności gospodarczej: zawieszeń, założeń, zmian lub wykreśleń można wykonać samodzielnie – o ile przedsiębiorca posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny. Może to również wykonać upoważniona księgowa o ile posiada taki profil lub podpis. Wszystkie te czynności można ponadto wykonać w dowolnym urzędzie – nie ma bowiem rejonizacji. Faktycznie zawieszeń może być więcej.

Warto też zauważyć, że w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców, spowodowaną epidemią koronawirusa, burmistrz Głowna już 18 marca informował, że istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności należności na rzecz miasta o charakterze cywilno-prawnym.

Mowa tu o opłacie rocznej za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości czy czynszu dzierżawnym. Wnioski w tej sprawie należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@glowno.pl przed upływem terminów płatności.

Ponadto w związku z zamknięciem targowiska miejskiego w Głownie, za okres niekorzystania z miejsc targowych nie będą naliczane opłaty za rezerwację miejsc. Rezerwacje za miesiąc marzec zostaną proporcjonalnie obniżone, a opłaty uregulowane w całości zostaną zaliczone na poczet przyszłych terminów.

1 komentarz

  1. Jeśli chodzi o rozpoczętą/zakończoną działalność gospodarczą, to jak się to ma do innych miesięcy? Jak to się ma do podobnego okresu w zeszłym roku? Artykuł pośrednio odnosi się do wirusa, ale tego akurat nie wyjaśnia.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.