Choć do podpisania porozumienia ws. szpitala w Głownie między jego właścicielką, burmistrzem miasta i inwestorem jeszcze nie doszło, to jest kolejny krok zbliżający strony do finału całej procedury.

Do Urzędu Miejskiego w Głownie dotarła już odpowiedź na przedstawiony przez burmistrza Grzegorza Janeczka projekt porozumienia trójstronnego. Odpowiedź ta jest teraz przedmiotem szczegółowej analizy prawnej, natomiast ze wstępnego rozeznania wynika, że strony zgadzają się w kluczowych kwestiach, a interesy miasta zostaną zabezpieczone. Chodzi tu zarówno ważne dla mieszkańców dalsze funkcjonowanie placówki, jak i o odzyskanie przez miasto ponad dwumilionowych zaległości czynszowych, podlegających egzekucji na mocy prawomocnego wyroku sądowego, jak i o kwoty gwarancyjne za niewywiązanie się przez właściciela szpitala z zapisu aktu notarialnego, mówiącego o prowadzeniu ZOL-u.

Obok burmistrza, sygnatariuszami porozumienia mają być obecna właścicielka szpitala w Głownie, czyli kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Aniela Bednarek, jak również inwestor, czyli właściciel Grupy Zdrowie, planującej zakup szpitala, którym de facto zarządza ona już od października 2017 r.

W gorącym okresie związanym z całą skomplikowaną procedurą zmierzającą do podpisania porozumienia, a dalej – zmiany właścicielskiej nieruchomości, szpital w Głownie pracuje normalnie. Pacjenci są leczeni, a na oddziale Ginekologiczno-Położniczym wznowiono remont sal pacjentek.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.