Głowno/ Stryków

Gołąb na balkonie. To wcale nierzadki widok. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Nie dokarmiaj gołębi!

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie wystosowały do mieszkańców apel o niedokarmianie gołębi. Ptaki te mogą być bezobjawowymi nosicielami różnych patogenów groźnych dla ludzi.