Głowno/ Stryków

W sprawie zakazu handlu drobnym inwentarzem głos na sesji Rady Miejskiej Strykowa zabrała m.in. Monika Banasiak, sołtys wsi Nowostawy Górne. Fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Jeszcze raz o zakazie handlu zwierzętami

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa, 28 września, podjęta została uchwała, która wycofuje z miejscowego targowiska możliwość handlu zwierzętami.

Budowa odwodnienia  w Dmosinie

Budowa odwodnienia w Dmosinie

Trwa budowa odwonienia drogi powiatowej w Dmosinie. Ze względu na prowadzone na poboczu głębokie wykopy, nagromadzenie sprzętu i materiałów, obowiązuje odcinkowe zwężenie jezdni,  kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Miejska komisja oświatowa w SP 1. Podczas krótkiej wizyty w placówce 19 września radni zdążyli zajrzeć do odnowionej sali informatycznej.

Głowieńskie podstawówki w obliczu reformy

Dyrektorzy szkół podstawowych w Głownie sygnalizują, że w wielu placówkach brakuje pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów doświadczalnych – fizyki i chemii, nie ma pracowni technicznych, w bibliotekach brakuje lektur dla klas siódmych, a podręczniki docierają z opóźnieniem.