Głowno/ Stryków

W sprawie zakazu handlu drobnym inwentarzem głos na sesji Rady Miejskiej Strykowa zabrała m.in. Monika Banasiak, sołtys wsi Nowostawy Górne. Fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Jeszcze raz o zakazie handlu zwierzętami

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa, 28 września, podjęta została uchwała, która wycofuje z miejscowego targowiska możliwość handlu zwierzętami.

Budowa odwodnienia  w Dmosinie

Budowa odwodnienia w Dmosinie

Trwa budowa odwonienia drogi powiatowej w Dmosinie. Ze względu na prowadzone na poboczu głębokie wykopy, nagromadzenie sprzętu i materiałów, obowiązuje odcinkowe zwężenie jezdni,  kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.