Pełniący funkcję burmistrza Głowna Wojciech Baleja uchylił dwa swoje zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów przedszkoli nr 1 i 2.

Urząd Miejski w Glownie. Fot. EWR
Urząd Miejski w Glownie. Fot. EWR

Przyczyną unieważnienia obu konkursów jest niedotrzymanie terminów, wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej.

Zgodnie z tym dokumentem, posiedzenie komisji powinno odbyć się nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

Tymczasem termin składania ofert w obu konkursach w Głownie upłynął 28 czerwca, a więc w chwili, gdy w mieście po wygaśnięciu mandatu Grzegorza Janeczka nie było już burmistrza.

Do 17 lipca, a więc do chwili wyznaczenia Wojciecha Balei przez premiera na pełniącego funkcję burmistrza Głowna, nie miał kto powołać komisji konkursowych, skutkiem czego nie mogły one zebrać się w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Mimo, iż o zaistniałej sytuacji na bieżąco informowano Kuratorium Oświaty w Łodzi i wydawało się, że ma potrzeby przeprowadzania nowych postępowań, ostatecznie obydwa konkursy unieważniono bez otwarcia ofert.

Postąpiono tak – wyjaśnia dziś Urząd Miejski w Głownie – z uwagi na ryzyko zakwestionowania wyłonienia kandydata w takim konkursie.

Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści z Głowna i Strykowa”

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.