W urzędach gmin w rejonie Głowna i Strykowa uruchomiona została lub lada dzień będzie procedura związana z szacowaniem szkód suszowych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód w uprawach przez powołane do tego komisje proszeni są o składanie wniosków we właściwych urzędach.
Wnioski przyjmują już:
Urząd Gminy Głowno na ul. Kilińskiego 2 w Głownie, w pokoju nr 5, tel. 42 719 12 91 wew. 115;
Urząd Gminy Dmosin – w pokojach nr 5 i 16.

Od jutra rozpocznie się przyjmowanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 – w wydziale Rolnictwa, tel. 42 719 80 02.

Urząd Miejski w Głownie na 27 czerwca miał przygotowaną procedurę szacowania szkód i zapowiadał publikację komunikatu w tej sprawie, wnioski od rolników będą przyjmowane, natomiast z powołaniem komisji szacującej straty urząd musi poczekać do wyłonienia osoby pełniącej obowiązki burmistrza.

Do wniosków o szacowanie szkód należy dołączyć wymagane oświadczenia oraz kserokopię /wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.
Szacowanie szkód nastąpi w uprawach, które nie zostały jeszcze zebrane. Papierowe formularze wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami można pobrać w wymienionych urzędach, a elektroniczne – na stronach internetowych ww. samorządów.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.