Pełny zestaw zamierzeń do wykonania w ramach funduszy sołeckich – co jest planowane w każdym z sołectw w tym roku – publikujemy w najnowszym Nowym Łowiczaninie, w wydaniu żychlińskim. Przeczytaj!

Dostępne także w wydaniu cyfrowym.

Fot. Dorota Grąbczewska/ archiwum 2017r.
Sołectwa z gminy Oporów wraz ze swoimi sołtysami zgodnie przekazywali swoje środki z funduszu sołeckiego
na modernizację dróg gminnych.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.