Wszyscy radni Rady Gminy Bielawy, obradującej na sesji 30 stycznia w 13 osobowym składzie, podnieśli rękę za uchwałą budżetową.

Przed głosowaniem zaniepokojenie prognozą dot. rosnącego zadłużenia samorządu wyrazili radni Krzysztof Racewicz (wiceprzewodniczacy rady) i Adam Krysicki, ale ostatecznie i oni byli za uchwaleniem budżetu.

Głosowanie nad budżetem. Fot. EWR

Zaprojektowany przez wójta Sylwestra Kubińskiego i skarbnik Dorotę Kubiak budżet gminy Bielawy został uchwalony na poziomie 22.046.070 zł po stronie planowanych dochodów i 22.208.955,51 zł po stronie planowanych wydatków.
Planowany deficyt w kwocie 162.885,51 zł ma być pokryty środkami z kredytu. Limit możliwych do zaciągnięcia zobowiązań na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek ustalono na 700 tys. zł, a na pokrycie przejściowego występującego w ciągu roku deficytu – na 650 tys. zł.

Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Ogółem na tegoroczne wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne) gminy Bielawy zaplanowano 1.246.863,51 zł, w tym:
– 200 tys. zł na przebudowę 1375 m drogi gminnej w Chruślinie;
– 255 tys. zł na budowę studni głębinowej w Oszkowicach;
– 250 tys. zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Waliszewie,
– 283.787 zł na dofinansowanie zakupu traktora z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Bielawach
– 122.481,21 zł na modernizację świetlic wiejskich;
W ramach wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z wolą mieszkańców poszczególnych wsi, zaplanowano: 34.382,50 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Bielawskiej Wsi, Piotrowicach i Borówku; 10.911,79 zł na modernizację drogi gminnej w Psarach; 24.764 zł na budowę chodnika w Sobocie i 12.150,01 na chodnik w Trabach.

A jo tym, akie i na co kwoty zaplanowano w poszczególnych działach poza wydatkami majątkowymi, napiszemy w gazetowym wydaniu “Nowego Łowiczanina” za tydzień.

Dyskusja nad projektem budżetu. Głos zabiera radny A.K rysicki. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.