Trzech radnych Rady Gminy Bielawy zawiązało Klub Radnych Razem Dla Gminy Bielawy. To pierwszy taki klub w bielawskim samorządzie.

Zgłoszenia klubu dokonano na poprzedniej sesji rady, a wczoraj – na sesji 24 kwietnia – rada uzupełniła skład gminnej Komisji Rewizyjnej o członka klubu, co jest wymogiem ustawowym.

Przewodniczącym Klubu Radnych Razem Dla Gminy Bielawy jest radny Adam Krysicki, wiceprzewodniczącym – radny Krzysztof Antczak, a trzecim członkiem klubu został radny Michał Kostrzewa.

Klub Radnych Razem Dla Gminy Bielawy. Fot. EWR

Klub otrzymał od gminy jako miejsce spotkań salę ślubów USC. Tutaj jego członkowie będą pełnić dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 9.00 do 10.00, a także będą dostępni na godzinę przed każdą sesją rady gminy, czyli zazwyczaj od godz. 9.00, bo sesje w Bielawach zwoływane są na 10.00, najczęściej w ostatnią środę miesiąca.
Członkiem gminnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielawy z ramienia klubu został Michał Kostrzewa.

Adam Krysicki powiedział nam , że klub powstał z woli współdziałania na rzecz gminy, że jest apolityczny i ponadpartyjny i otwarty na nowych członków.
Więcej informacji – w gazetowym wydaniu Nowego Łowiczanina za tydzień.

Komentowanie nie jest możliwe.