Rada Gminy Bielawy zdążyła w wymaganym terminie podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a następnie przesłać ją do kuratorium.

Sesja, na której dokument przyjęto, odbyła się w środę 15 lutego. Obrady przebiegły sprawnie, a radni w sprawie zaproponowanego w projekcie kształtu oświaty byli jednomyślni. Zebrali się tego dnia w pełnym piętnastoosobowym składzie i wszyscy podnieśli rękę za uchwałą, która określa plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów w okresie od 1 września br do 31 sierpnia 2019 oraz projekt planu sieci i granice obwodów podstawówek, jakie mają obowiązywać od 1 września 2019 r. W uchwale uwzględniono zarówno szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Bielawy, jak i inne organy, czyli stowarzyszenie z Waliszewa, natomiast gdy mowa jest o gimnazjach dokument odnosi się tylko do placówki w Bielawach, prowadzonej przez gminę.

W uproszczeniu – zgodnie z wymogami nowego prawa oświatowego, wyznaczającego legislacyjne ramy systemowej reformy, dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w Bielawach, Oszkowicach, Sobocie i Starym Waliszewie docelowo przekształcą się w placówki ośmioletnie, natomiast Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach, zostanie wygaszone, czyli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Podobny los czeka stowarzyszeniowe placówki gimnazjalne w Starym Waliszewie i Sobocie, z tym, że nich uchwała milczy.

Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Nowego Łowiczanina”

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.