W gminie Bolimów z powodu awarii pracuje jedna z dwóch hydrofornii. Wody w sieci wodociągowej brakuje na terenie całej gminy, najgorzej jest jednak na końcówkach sieci w Joachimowie Mogiłach i Ziemiarach.

Woda, zdjęcie zastępcze. Fot. ewr

Awarii uległa pompa pracująca w studni głębinowej na ujęciu w Bolimowie, jest ona zanurzona w wodzie na głębokości kilkudziesięciu metrów. Wójt gminy Stanisław Linart zaznaczył, że chciano poddać ją regeneracji, ale zrezygnowano z tego ze względu na długi czas wykonania zamówienia i zdecydowano o zakupie nowej. Jej uruchomienie zajmie jednak kilka dni, potrzeba bowiem ją nie tylko zamontować, ale także wysterylizować, aby podawana przez nią woda nadawała się do spożycia.

Hydrofornia zacznie działać w ciągu kilku dni. Wójt w wystosowanym do mieszkańców apelu zwraca się o oszczędne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej, zrezygnowanie z używania jej do np. podlewania trawników. Do miejscowości, w których w sieci brakuje wody w Joachimowie Mogiłach i Ziemiarach, są wysyłane samochody strażackie, z których można nieodpłatnie pobierać wodę do celów innych niż spożywcze.

Ponadto wójt deklaruje, że po 20 lipca popłynie woda z uruchomionego staraniem gminy za ponad 2 mln zł ujęcia wody w Huminie – obecnie trwają jego odbiory. Gdy, zacznie działać ujęcie w Bolimowie oraz w Huminie, zdaniem wójta problem z wodą na terenie gminy przestanie istnieć.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.