W Dmosinie uroczystości 11 listopada zainaugurowało o godz. 8.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem wzniesionym w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spod pomnika uczestnicy obchodów, na czele z pocztami sztandarowymi jednostek OSP przeszli do kościoła św. Andrzeja św. Małgorzaty na mszę św. Po mszy natomiast udali się do Szkoły Podstawowej w Dmosinie, gdzie uroczystości gminne kontynuowano na sali gimnastycznej.
Tu przemówienie wygłosiła wójt gm. Dmosin Danta Supera, a uczniowie szkół w Dmosinie i Kołacinie wystawili patriotyczny na temat drogi Polski do niepodległości.
Po programie artystycznym zapowiadano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, a na koniec zwiedzanie wystawy prac plastycznych uczniów.

Komentowanie nie jest możliwe.