W piątek, 15 maja mija termin składania wniosków do planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w gminie Dmosin. Do tej pory jednak od mieszkańców nie wpłynęły żadne wnioski.

Fot. UG Dmosin
Fot. UG Dmosin

Zmiana dotyczyć ma dotyczyć przede wszystkim ustaleń tekstowych odnoszących się do obszaru objętego planem. Nie będzie natomiast dotyczyć rysunków planu. Aktualny plan zagospodarowania pochodzi z grudnia 2009 roku.

– Chodzi przede wszystkim o uaktualnienie planu w związku ze zmianami przepisów ustawowych, ale mogą to być również wnioski dotyczące na przykład wysokości budynków, ich odległości od drogi, tzw. przeznaczenia uzupełniającego – dowiedzieliśmy się w wydziale gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy w Dmosinie.

Planem zagospodarowania powinni się zainteresować przede wszystkim ci mieszkańcy, którzy planują czy to budowę bądź rozbudowę budynków mieszkalnych czy też inwestycje na swoich działkach.

Wnioski można składać pisemnie na adres urzędu, ustnie do protokołu w siedzibie UG lub na adres sekretariat@dmosin.pl.

– To dopiero początek procedowania w tej sprawie. Po zebraniu i rozpatrzeniu ewentualnych wniosków przez komisje planistyczną, projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu i będzie można do niego wnosić uwagi. Wyłożenia projektu planu należy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy – dowiadujemy się w urzędzie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.