Radny Jarosław Chałubiec na sesji Rady Gminy Głowno 30 maja złożył interpelację skierowaną do wójta Marka Jóźwiaka.

Dotyczy ona sprawy zabezpieczenia w budżecie środków na spłatę zaległych składek wraz z odsetkami na rzecz Związku Międzygminnego “Bzura”, nakazaną samorządowi prawomocnym wyrokiem sądu.
O sesji, a właściwie dwóch kolejnych sesjach rady gminy, zwołanych w kilkudniowym odstępie, na których burzliwie debatowano skąd wziąć pieniądze na wyrok, pisaliśmy w Wieściach na bieżąco. Przypominamy, że chodzi o 212,5 tys. zł. Na sesji 29 marca radni nie chcieli się zgodzić na zaproponowane przez skarbnika gminy zmiany w budżecie, polegające na wydatkowaniu pieniędzy działu Oświata i wychowanie na uiszczenie “Bzurze” zaległej składki inwestycyjnej za lata 2011 i 2012 wraz z odsetkami. Na kolejnej sesji, 5 kwietnia, rada odrzuciła nowy projekt uchwały, w którym zaproponowano sięgnięcie do pozaoświatowej puli i “pożyczenie” pieniędzy na wyrok z innych działów budżetu
Ostatecznie, należności na rzecz ZM “Bzura” pokryto środkami z działu 900 budżetu gminy (na zagospodarowanie odpadów), jak się okazało – bez konieczności podejmowania naprędce uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Cała ta sytuacja skłoniła radnego Chałubca do zadania wójtowi w trybie interpelacji, czterech pytań:

1. Czy nie uważa Pan, że zaistniała sytuacja nosi znamiona nacisku na Radę Gminy Głowno, szczególnie przez pracowników Urzędu Gminy, w celu podjęcia określonych uchwał zgodnie w wolą Wójta?

2. Czy Pan oraz pracownicy urzędu świadomie użyliście argumentu w postaci presji czasu i groźby komornika w celu nakłonienia Rady Gminy Głowno do przyjęcia dwóch uchwał?

3. Dlaczego nikt z pracowników Urzędu Gminy nie wyjaśnił, że można zapłacić “Bzurze” bez konieczności podjęcia uchwały przez Radę Gminy Głowno?

4. Czy miał Pan lub Pana pracownicy świadomość tego, że może Pan przelać 212 tys. zł na rzecz związku bez konieczności podjęcia uchwały przez Radę Gminu z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska lub z rezerw?

Na sesji wójt nie odniósł się jeszcze do treści interpelacji, głos zabrała natomiast radca prawny urzędu Iwona Urban. Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu Wieści.

Radny Chałubiec odczytuje interpelację. Fot. EWR

2 komentarze

  1. wybory coraz bliżej i wszędzie budzą się radni

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.