Zbliża się termin zakończenia inwestycji, polegającej na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 5119E relacji Głowno – Antoniew – Bronisławów – Domradzyn.

Droga była remontowana od połowy maja przez wyłonionego w powiatowym przetargu wykonawcę, czyli firmę ZRD Sp. z o.o. z Łodzi.
Wykonanie nowej nakładki na mierzącej 3160 metrów powiatówce rozpisano na dwa zadania, powierzone jednemu wykonawcy, w ramach jednej inwestycji. Zadanie pierwsze objęło półtorakilometrowy odcinek od granic Głowna do Bronisławowa, a na jego wykonanie (jako na tzw. dojazdówkę do pól), wycenione po przetargu na 596.106,60 zł, starostwo pozyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 234,475 zł. Zadanie drugie, finansowane w całości przez powiat, objęło odcinek o długości 1660 mb, od Bronisławowa do Domaradzyna, którego koszt wynosi 620.014,47 zł.
Łączny koszt przebudowy to 1.216.121,07 zł, w tym wkład powiatu zgierskiego stanowi 981.646,07 zł .
Na całej modernizowanej drodze położono jezdnię bitumiczną o szerokości od 5,3 m do 5,5 m, składającą się z warstwy wyrównawczej i 4-centymetrowej warstwy ścieralnej. Po obu stronach drogi wykonano pobocza o szerokości 0,5 m, odmulono ponad 1,8 km rowów oraz wyregulowano zjazdy do posesji.
Efekty prac już widać.

Droga powiatowa w Bronisławowie, stan na 30 maja. Fot. EWR

Komentowanie nie jest możliwe.