Nie pół miliona, a 215 tysięcy zł kredytu zaciągnie gmina Głowno na inwestycje wodociągowe, które mają być realizowane w tym roku.

Z własnych środków gmina zaplanowała na ten cel 285 tys. zł, a szacunkowy koszt wstępnie skalkulowano na pół miliona. Ma to wystarczyć na wybudowanie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Feliksów (zadanie przeniesione z roku 2017), Karnków, Konarzew, Bronisławów i Domaradzyn oraz na połączenie wodociągów Boczki Domaradzkie – Popów Głowieński.

Już wcześniej na przeszacowanie potrzeb kredytowych zwracał uwagę przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik, ale dopiero sesji 24 stycznia przeszacowanie to skorygowano.
Za uchwałą w sprawie zmian tegorocznego budżetu radni zagłosowali jednomyślnie.

Komentowanie nie jest możliwe.