Decyzje ważne dla sołtysów i strażaków ochotników z terenu gminy Głowno podjęła jednogłośnie Rada Gminy Głowno na sesji 14 listopada.

Radny Władysław Mikołajczyk
Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Pierwszą uchwałą ustalono nową wysokość diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach rady gminy. Na wniosek wójta Marka Jóźwiaka diety te podniesiono z 80 na 100 zł, czyli o 20 zł.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy Głowno pochyliła się nad wysokością ekwiwalentu wypłacanego druhom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Głowno za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. Ostatecznie, także jednogłośnie, nowe stawki uchwalono na poziomie 15 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej oraz 11 zł za godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych. Pierwotny wniosek radnego Władysława Mikołajczyka zakładał podwyżkę do 17 zł/godz. za udział w akcji ratowniczej i do 15 zł/godz. za udział w szkoleniu. W toku prac nad wnioskiem na komisjach stałych większość radnych uznała tę propozycję za zbyt wygórowaną. Pojawiły się alternatywne propozycje ustalenia ekwiwalentu na poziomie 15 zł/godz. akcji i 11 zł/godz. szkolenia i zostały one zaaprobowane przez większość, więc projekt uchwały na sesję przygotowano już z nimi.

Więcej na temat ostatnich decyzji rady napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.