Na sesji 26 kwietnia Rada Gminy Głowno podjęła dwie uchwały zmieniające ustalone na początku kadencji składy dwóch komisji stałych – rewizyjnej i oświatowej.

Z członkostwa w Komisji Rewizyjnej zrezygnował radny Piotr Kierus, który nie mógł pogodzić się z ustaleniem dotyczącym jej pracy w podziale na dwa trzyosobowe zespoły kontrolne. W komisji, którą opuścił, zastąpiła go radna Marzena Doardo, a on sam przeszedł na jej miejsce do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności. Zmian tych dokonano w dwóch odrębnych uchwałach.
Po uchwalonej większością 12 głosów za przy 2 wstrzymujących się zmianie uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej, jej skład jest następujący: Iwona Dałek (przewodnicząca), Dorota Kulawczyk, Dawid Rubaszewski, Łukasz Łukasik, Marzena Doardo, Halina Kowalik i Piotr Kałuża. Z kolei w skład komisji oświatowej (na mocy uchwały podjętej 12 głosami za przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się) wchodzą: Beata Soczyńska, Dawid Krawczyk, Andrzej Jankowski, Piotr Kałuża, Piotr Kierus i Eligiusz Dąbek.

O kulisach dokonanych zmian, a także o wynikach kontroli przeprowadzonej w działach “Drogi publiczne gminne” i “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno Iwona Dałek czyta sprawozdanie z jej posiedzenia. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.