W związku z realizacją projektu polegającego na wydaniu albumu o gminie Łowicz, miejscowy Urząd Gminy poszukuje archiwalnych zdjęć portretujących życie codzienne Księżaków, architekturę łowickich wsi, uroczystości gminne, sołeckie, parafialne lub wydarzenia rodzinne.

Również posiadając stare pocztówki, dokumenty, mapy, cenzury szkolne lub inne pamiątki z okresu 1900-2000, które mają wartość historyczną, czy choćby sentymentalną, możemy włączyć się w realizację projektu i ocalić je od zapomnienia. – Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do przejrzenia rodzinnych albumów i archiwów w poszukiwaniu pamiątek związanych z historią, kulturą, obrzędowością i zwyczajami panującymi w XX wieku w naszych sołectwach – zwraca się z prośbą wójt Andrzej Barylski.

Pozyskane w drodze zbiórki publicznej materiały zostaną zdygitalizowane i posłużą do wydania albumu o gminie Łowicz. Można je dostarczać do Urzędu Gminy Łowicz (pokój nr 19) lub przekazać za pośrednictwem sołtysów, radnych czy szkół. Do zdjęć należy dołączyć informacje, tj.: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela, krótki opis, co przedstawia zdjęcie oraz z jakiego okresu pochodzi. Pozyskane materiały zostaną poddane obróbce cyfrowej i opisane, a następnie zwrócone właścicielom.

Premiera albumu nastąpi w sierpniu 2020 roku.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.