Coraz większą popularnością cieszy się program gminy Łowicz, w ramach którego dofinansuje ona swoim mieszkańcom wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Przypomnijmy, że gmina Łowicz przeznaczyła 100 tys. zł z własnego budżetu na to zadanie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Łowicz, 29 maja, można było usłyszeć, że pulę środków powiększono o kolejne 80 tys. zł.

Każdy mieszkaniec może ubiegać się o dotację w wysokości do 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6.000 zł. Program dotyczy wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Dotychczas do programu wpłynęło 31 wniosków (stan na 31 maja) od mieszkańców, część z nich została już zweryfikowana pod względem formalnym.

1 komentarz

  1. brawo, brawo, brawo