Radni gminy Łyszkowice głosowali dzisiaj, 31 października, nad projektami uchwał w sprawie stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2020 roku. Większość radnych nie zgodziła się na zaproponowane stawki, wyższe niż dotychczas obowiązujące.


W przypadku podatku rolnego, proponowane było przyjęcie średniej ceny skupu żyta na poziomie 41 zł za decytonę (kwintal). To mniej niż cena proponowana przez GUS – 58,6 zł/dt, ale więcej niż obowiązująca do tej pory stawka – 39 zł/dt. Gdyby uchwała została przyjęta w proponowanej dziś formie, dla gospodarstwa rolnego opłata za hektar przeliczeniowy wzrosłaby z 97,5 zł do 102,5 zł.

Propozycja nie uzyskała jednak aprobaty większości radnych, z których 9 głosowało przeciwko, przy 5 głosach za.

Jeżeli rada gminy w ogóle nie podejmie uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta, obowiązującą stanie się proponowana przez GUS stawka 58,6 zł/dt.

Więcej na ten temat w następnym numerze NŁ, 7 listopada.

2 komentarze

  1. Naukowiec z NŁ

    “… za decytonę (kwintal)…”
    – a może za 100 kg ?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.