Bez przeszkód rozpoczął się egzamin gimnazjalny w szkołach na terenie gminy Stryków. Łącznie pisze go blisko setka uczniów w SP 2 Stryków oraz SP Bratoszewice. W obydwu placówkach od poniedziałku trwa strajk nauczycieli.

fot. ljs

Na godz. 8. arkusze egzaminacyjne były już przyjęte i przeliczone, a komisje zwarte i gotowe do pracy.

W SP 2 Stryków egzamin pisze 75 uczniów. W komisji są katecheci oraz duchowni uczący w szkole religii. – Wszystko jest w porządku. Mamy czteroosobową komisję egzaminacyjną, mamy też osobę rezerwową, która weszłaby w momencie, kiedy przydarzyłoby się coś nieprzewidzianego. Egzaminy odbywają się więc bez przeszkód – powiedział nam dyrektor SP 2 w Strykowie Eugeniusz Jacel.

fot. ljs

Różnica względem lat poprzednich  jest jednak taka, że egzamin przeprowadzany jest na jednej sali gimnastycznej, a zazwyczaj był on organizowanych w dwóch, a nawet w trzech pomieszczeniach. Dyrektor przyznaje, że to może powodować dyskomfort związany z opuszczaniem sali egzaminacyjnej o różnym czasie, ponieważ dyslektycy piszą egzamin pół godziny dłużej.

W SP Bratoszewice egzamin pisze 21 uczniów. Tutaj udało się powołać 2 dwuosobowe komisje złożone z niestrajkujących nauczycieli tej placówki oraz niestrajkujących nauczycieli sąsiedniego Zespołu Szkół Nr 1. Egzamin pisany jest na sali gimnastycznej oraz jednej z klas lekcyjnych (dyslektycy).

fot. ljs

O tym, że egzaminy na terenie gminy Stryków odbędą się bez przeszkód, już wczoraj informował Urząd Miejski w Strykowie. Dziś w obydwu szkołach w charakterze obserwatorów pojawili się przedstawiciele magistratu. 

Młodzieży, która pisze dziś egzamin w dwóch blokach: historia-wos oraz język polski, życzymy powodzenia!

Komentowanie nie jest możliwe.