Budżet miasta Głowna na rok 2011 to budżet biedny. Nie pozwala nam na działania, które chcielibyśmy uczynić. Oczekiwań mieszkańców nie będziemy mogli spełnić, bo jak miecz Damoklesa wisi nad nami spłata zadłużenia, które będziemy musieli przejąć od Samodzielnego Publicznego ZOZ w likwidacji.Finanse miejskie są w stanie opłakanym.

Komentowanie nie jest możliwe.