Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił dziś zarządzenie zastępcze wojewody łódzkiego o wygaśnięciu mandatu burmistrza Głowna. Orzeczenie to nie jest prawomocne.

Zarządzenie wojewody Zbigniewa Raua zaskarżył do Sądu Administracyjnego w Łodzi Grzegorz Janeczek.

Przypominamy, że przedmiotowe zarządzenie zostało wydane przez wojewodę 11 września 2017 r. wskutek niepodjęcia przez Radę Miejską na sesji 7 lipca uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza, o co wojewoda wcześniej wnioskował do rady, utrzymując że burmistrz Janeczek będąc członkiem zarządu OSP Głowno złamał przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej, gdyż OSP prowadzi działalność gospodarczą.
Burmistrz wykorzystał przysługującą mu drogę odwoławczą, a jego skarga na zarządzenie zastępcze wojewody została rozpatrzona przez sąd 10 stycznia br. Dziś, 24 stycznia, sąd wydał orzeczenie. Wygłosiła je sędzia Małgorzata Łuczyńska w obecności jedynie pełnomocnika Grzegorza Janeczka, podczas gdy on sam był w sądzie nieobecny.

Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego w całości i zasądził od niego 480 zł na rzecz Grzegorza Janeczka tytułem zwrotu kosztów postępowania. Strony otrzymają pisemne uzasadnienie wyroku, natomiast o tym, o czym sędzia Łuczyńska mówiła w uzasadnieniu ustnym, napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści z Głowna i Strykowa” już jutro.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.