„Nie ma wolności bez niepodległości” – to teza debaty oksfordzkiej, przeprowadzonej dzisiaj, 19 października, w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

W debacie zmierzyły się dwa czteroosobowe zespoły złożone z uczniów, którzy biorą udział w dodatkowych zajęciach z debatowania w tej formule, a także – z powodzeniem – reprezentują szkołę w podobnych pojedynkach międzyszkolnych. Marszałkiem debaty był prowadzący zajęcia z debatowania Paweł Kolas, a uczestników oceniało trzyosobowe jury, złożone z dyrektora i dwóch nauczycielek. Wyniki zostaną ogłoszone dopiero w poniedziałek.
Grupa broniąca tezy starała się przekonać jury, a także przysłuchującą się debacie publiczność, że pojęcia „wolność” i „niepodległość” są ze sobą tak, jak dom i jego fundament, a pełna wolność osobista nie jest możliwa bez wolności politycznej.

Oponenci próbowali natomiast wykazać, że czym innym jest wolność wewnętrzna jednostki, a czym innym wolność zbiorowości i nie można ich uznać za pojęcia w pełni tożsame.

Podawali przykład Galicji od lat 60. XIX wieku, gdzie mimo braku niepodległości Polacy mieli duża swobodę działania, także politycznego, a z drugiej strony przykład reżimów totalitarnych, w których państwo jest niepodległe, natomiast tłamszona jest wolność.

Paweł Kolas ocenia, że debata była prowadzona zgodnie z zasadami, merytorycznie i z niezbędnym zachowaniem wzajemnego poszanowania z obu stron.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.