Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych w Polsce za 2017 rok. Jak na tle wszystkich 2.655 stacji i przystanków kolejowych wypadają Łowicz Główny i Łowicz Przedmieście?

Łowicz Główny, fot. arch. NŁ
Łowicz Główny, fot. arch. NŁ

Dane udostępnione przez UTK pokazują wymianę pasażerów liczbę podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby.

Wynik to liczba pasażerów kolei pomnożona razy dwa. Każdy pasażer liczony jest dwukrotnie – pierwszy raz kiedy wsiada do pociągu i drugi – kiedy wysiada.

Dane przedstawiają dobową wymianę pasażerów na stacjach w następującej formie: dla stacji o wymianie pasażerów powyżej 1000 osób, na których zatrzymywał się więcej niż jeden przewoźnik, dla stacji o wymianie pasażerów powyżej 1000 osób, na których zatrzymywał się jeden przewoźnik lub udział jednego przewoźnika był bliski 100% oraz dla stacji o wymianie pasażerów poniżej 1000 osób.

Z raportu wynika, że wymiana pasażerska na stacji Łowicz Główny wynosi 3.300 osób, zaś na stacji Łowicz Przedmieście mieści się w przedziale 100-499 osób.

Dla porównania w Skierniewicach jest to 10.200, w Sochaczewie 4.100, a w Kutnie 2.800.

Dane dotyczące wszystkich stacji kolejowych można pobrać na stronie UTK:
http://utk.gov.pl/download/1/45976/DobowawymiananastacjachwPolscew2017r.xlsx

Komentowanie nie jest możliwe.