Dwóch uczniów klasy IV technikum agrobiznesu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu w Łowiczu Marcin Gałaj i Adrian Osiecki znalazło się w grupie 11 laureatów konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, organizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Stali się posiadaczami indeksów na wszystkie rolnicze uczelnie w kraju, z czego mają zamiar skorzystać, ale jak podkreślili w rozmowie z nami, dzięki konkursowi poznali mechanizmy pisania projektów i pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej na modernizację gospodarstw. Nawet jeśli nie wprowadzą w życie swoich projektów, z którymi startowali w konkursie, to i tak uważają, że zdobyli wiedzę, dzięki której będą mogli stworzyć inny wniosek, myśląc o rozwoju swego gospodarstwa. Obydwóch uczniów do konkursu przygotowywał nauczyciel przedmiotów zawodowych Jerzy Zabost.

Uczniowie przygotowali na konkurs projekt dotyczący modernizacji faktycznie istniejącego gospodarstwa należącego do rodziny. Pierwszy z nich napisał o poszerzeniu dotychczasowej działalności, produkcji roślinnej, o produkcję brykietów z biomasy w oparciu o słomę dostarczaną od rolników. – Głównym założeniem w tym projekcie było stworzenie możliwości otrzymania stałych dochodów dla gospodarstwa. Wiadomo, że w produkcji roślinnej różnie to wygląda. W grę wchodzi zakup maszyn oraz stworzenie sieci dostawców i odbiorców – mówił nam Marcin.

 

Adrian w swoim projekcie ujął zaś modernizację obecnego gospodarstwa, nastawionego na produkcję mleka. Chodziło mu w nim o podniesienie wydajności przez wprowadzenie nowych technologii. – Główne założenia to zakup potrzebnych urządzeń i maszyn, jak dojarka przewodowa, silosów na zboże, a także zakup jałówek zagranicznej wydajnej rasy fleckvieh – mówi Adrian.Finał odbył się 22 marca w SGGW w Warszawie. Tego dnia, tak jak 15 osób z całej Polski, stanęli dwukrotnie przed komisją złożoną ze specjalistów w tematyce rolniczej, biznesowej i pozyskiwania środków zewnętrznych. Najpierw zaprezentowali prezentację multimedialną, w czasie której omówili swoje projekty. Potem odpowiadali na pytania, jak obaj przyznali bardzo szczegółowe, wykraczające daleko poza program nauczania.

(tb)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.