Dziś odbył się odbiór końcowy trzech dróg gminnych, przebudowanych w ramach największego tegorocznego zadania inwestycyjnego gminy Głowno, opiewającego na 1.189.271,93 zł brutto.

Droga w Antoniewie, stan na 29 września. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

W wyniku prac zrealizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, czyli firmę Drogomex z Pruszkowa, nową nakładkę asfaltową położono łącznie na 6735 metrach dróg, czyli na 5300 m drogi gminnej relacji Mąkolice – Wola Mąkolska, 800 m drogi w Antoniewie i 635 m w Kadzielinie. Umowę, początkowo zakładającą zakończenie robót do 15 września aneksowano, wydłużając termin końcowego odbioru do 1 października. Przyczyną przedłużenia były niekorzystne warunki atmosferyczne – ulewy uniemożliwiały terminowe wykonanie stabilizacji poboczy, bo nakładki asfaltowe wykonano już wcześniej. W umowie przewidziano także, że do 15 października mają zostać zakończone prace związane ze stabilizacją granic pasa drogowego, czyli ustawianiem słupków.

Temat jakości wykonanych prac, a zwłaszcza poboczy, został podniesiony w dyskusji na sesji Rady Gminy Głowno 27 września. Zastrzeżenia radnych wzbudził wówczas m.in. materiał wykorzystany do ustabilizowania pobocza drogi w Antoniewie (na zdjęciu) oraz wykonanie naprawy jednego z przepustów, gdzie na nawierzchni drogi powstała poprzeczna nierówność – “fałda” na asfalcie.
Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.