Po godzinie 13 w restauracji Stara Łaźnia w Łowiczu rozpoczęło się dzisiaj, 28 kwietnia, walne zebranie Zakładu Energetyki Cieplnej, które podsumowuje i zamyka czteroletnią kadencję władz zakładu.

Walne zebranie ZEC. fot. Tomasz Matusiak
Walne zebranie ZEC. fot. Tomasz Matusiak

W rozmowie z nami przed rozpoczęciem posiedzenia, obecny prezes Zbigniew Wójcik zapowiedział, że jeżeli otrzyma absolutorium i propozycję pozostania prezesem na kolejną kadencję, to ją przyjmie. – Myślę, że zakład działa bardzo dobrze, spełniam się w tej pracy – mówił.

Wszystko wskazuje natomiast na to, że z zarządu odejdzie reprezentujący w nim Łowicz Jan Tłustwa, który przeszedł na emeryturę (ale pełnił jeszcze funkcję do końca kadencji). Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński zapowiadał, że miasto na razie nie powoła nikogo do zarządu, pozostawiając wakat na tym stanowisku.

Fundusz ma prawo powołania jeszcze jednego członka zarządu reprezentującego jego interesy, jednak nigdy nie korzystał z takiej możliwości.

W składzie rady nadzorczej prawdopodobnie nie zajdą większe zmiany. Przypomnijmy, że stronę miasta reprezentują w nim skarbnik Arkadiusz Podsędek oraz Paweł Gawroński.

Pewne nieporozumienia w gronie władz ZEC wywołał termin spotkania. W maju spodziewane są duże zmiany personalne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma większość udziałów w ZEC. Burmistrz Kaliński – jak mówił na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej – wolałby, aby wybory zarządu w ZEC odbyły się w czerwcu, tak jak to było dotąd w zwyczaju, natomiast strona WFOŚiGW (która w spółce większość) zdecydowała o terminie dzisiejszym.

– Nigdzie nie było określone, że takie zebrania muszą odbywać się w czerwcu, mogłoby być zwołane nawet w styczniu, jeśli zdążylibyśmy wszystko przygotować – mówił nam Zbigniew Wójcik. – Jest to zwyczajne zebranie, zwołane w normalnym trybie.

 

Aktualizacja godzina 16

Zebranie zakończyło się przed godziną 16. Zgodnie z naszymi przewidywaniami nie doszło do zmian w radzie nadzorczej ani do zmiany prezesa – pozostaje nim Zbigniew Wójcik. Reprezentant miasta w zarządzie ma być wybrany później. – Myślę, że zaprezentowane sprawozdanie z działań w tej kadencji utwierdza nas w przekonaniu, że zarząd bardzo dobrze wypełniał swoje obowiązki, znacząco rozwijając te spółkę, mimo niełatwych czasów – miła w rozmowie z NŁ Anna Dąbrowska-Mizgalska, członek rady nadzorczej z ramienia WFOŚiGW.

Komentowanie nie jest możliwe.