Komisja Rewizyjna Rady Gminy Głowno ma nowego przewodniczącego. Po rezygnacji Doroty Kulawczyk, rada na jej następcę wybrała Jarosława Chałubca, dotychczasowego wiceprzewodniczącego.

Dorota Kulawczyk i Jarosław Chałubiec. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

To jeszcze nie koniec zmian w komisji, bo wolę rezygnacji z członkostwa w niej zgłosił radny Władysław Mikołajczyk.
Decyzja Doroty Kulawczyk została zapowiedziana już na poprzedniej sesji rady 30 marca, a podtrzymana  20 kwietnia. U jej przyczyn legły dwie sprawy: trudna współpraca z Urzędem Gminy Głowno oraz problemy z łączeniem obowiązków samorządowych z pracą zawodową. 

Innych kandydatów na nowego przewodniczącego, poza zgłoszonym przez Dorotę Kulawczyk Jarosławem Chałubcem, nie zaproponowano. On sam wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu jawnym uzyskał poparcie 11 radnych przy 1 glosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Uchwałę sankcjonującą dokonany wybór rada podjęła już jednogłośnie.

Wcześniej, jeszcze przed głosowaniem uchwały ws. odwołania dotychczasowej przewodniczącej, wójt gm. Głowno Marek Jóźwiak odniósł się do powodów jej rezygnacji, nie zgadzając się z argumentem o złej współpracy komisji rewizyjnej z urzędem. Natomiast członek komisji rewizyjnej, radny Władysław Mikołajczyk w mocnych słowach przypomniał, że nie została wyjaśniona do końca sytuacja zmiany dokonanej w porządku posiedzenia komisji 15 marca. Argumentował, że złamana została wówczas Ustawa o samorządzie gminnym poprzez zmianę punktu na inny, niż wynikający z planu pracy komisji (który może zmienić tylko rada) a odpowiedzialność za to spadła na przewodniczącą. Ona z kolei wyjaśniła, że otrzymała z biura rady gotowe zawiadomienie w treści innej, niż wynikało z planu pracy. Poczuła się więc “wpuszczona w maliny”.
W tym kontekście radny Władysław Mikołajczyk, sprzeciwiając się odwołaniu przewodniczącej Kulawczyk oświadczył, że sam rezygnuje z pracy w komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik zaznaczył, że sprawę zamiany porządku posiedzenia i naruszenia ustawy samorządowej będzie trzeba oczywiście wyjaśnić. Najpewniej rada zobowiąże do tego komisję rewizyjną już pod nowym przewodnictwem.

Więcej na temat dokonanej zmiany oraz dyskusji na sesji w tym temacie napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”

1 komentarz

  1. Gratuluję i życzę owocnej pracy. Panie Jarku proszę się nie dać ludziom wójta, bo już i on i jego ekipa przesadzają w tych swoich gierkach

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.