Radni Gminy Łyszkowice na sesji 28 czerwca jednogłośnie przyjęli sprawozdanie wójta Adama Ruty z wykonania budżetu na 2016 rok i udzielili mu absolutorium. Głosowało 14 obecnych na sesji radnych.

W 2016 roku gmina odnotowała 22 125 622,84 zł dochodów, czyli 99,71% planu. Wydatki wyniosły 22 375 076,66 zł, czyli 94,48% planu. Głosowanie było poprzedzone multimedialną prezentacją, dokładnie omawianą przez wójta. Podkreślił on niewątpliwy sukces, jakim było pozyskanie w 2016 roku ze środków zewnętrznych 6 543 681,44 zł, a także brak kredytów i innych zobowiązań finansowych, przy dużej liczbie realizowanych inwestycji.

 

Wójt kilka razy mówił, że chociaż absolutorium jest przyznawane jemu, to realizacja budżetu jest wspólną pracą wielu osób i podmiotów, dlatego podziękował za współpracę pracownikom Urzędu Gminy, całej radzie gminy, a także sołtysom.

1 komentarz

  1. A gdzie te inwestycje niby powstały

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.