Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek ma powody do zadowolenia. Na sesji 26 czerwca rada miejska najpierw jednogłośnie udzieliła mu wotum zaufania, a następnie – absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Na sesji absolutoryjnej po raz pierwszy radni mieli pochylić się nad raportem o stanie gminy, przekazanym im przez burmistrza do końca maja. Jednak rasowej debaty, w której ścierałyby się różne spojrzenia na dokument i różne opinie na temat głowieńskiej rzeczywistości roku 2018, na sesji nie było. Po wprowadzeniu ze strony burmistrza Janeczka i omówieniu przez niego najważniejszych informacji na temat raportu, głos zabrał tylko jeden radny, do udziału w debacie nie zgłosił się nikt z mieszkańców Głowna. 

Gdy pod obrady sesji trafił projekt uchwały ws. udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, na sali znajdowało się 11 radnych i wszyscy podnieśli rękę za uchwałą. Następnie taki sam wynik – 11 głosów za – dało głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania budżetowego za rok 2018, a potem kolejne – nad udzieleniem burmistrzowi Głowna absolutorium. W toku podziękowań składanych radnym, pracownikom urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, Grzegorz Janeczek podziękował także radnemu Wojciechowi Balei, który przez kilka miesięcy minionego roku pełnił funkcję burmistrza. Jednak szczególne podziękowania skierował do sekretarza miasta Magdaleny Piotrowskiej, która zapewniła bieżące funkcjonowanie organizmu miejskiego przez ponad miesiąc, gdy w Głownie nie było władzy wykonawczej – po przypomnijmy – wygaśnięciu mandatu burmistrza na mocy prawomocnego wyroku NSA.   

Sesja absolutoryjna w Głownie. Skarbnik Jolanta Piotrowska przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 r. Fot. EWR

Radny Miazek składa mandat

W związku z powołaniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego na stanowisko skarbnika województwa Michała Miazka postanowił on złożyć mandat radnego Rady Miejskiej w Głownie. Decyzję tę ogłosił dziś, pod koniec sesji 26 czerwca, a mandat ma mu zostać wygaszony jutro – 27 czerwca. Prestiżową i odpowiedzialną funkcję skarbnika województwa Michał Miazek obejmie od 1 lipca. 

Michał Miazek, po raz ostatni w tej kadencji w roli radnego Rady Miejskiej w Głownie, 26 czerwca 2019. Fot. EWR

 

6 komentarzy

  1. Jakie powody do zadowolenia? Kupa kasy wydanej na remont ul. Dworskiej, która była w dobrym stanie, że to niby pod elektryczne autobusy, a autobusów dalej nie ma. A jaki był burmistrz oburzony, że p. Baleja coś tam opóźnił przy rozruchu żłobka.

  2. Sami swoi.

    • Sami swoi bo dla pisologii w tym mieście miejsca nie ma.Cóż demokracja, ale to za trudne słowo jak widać.

    • Michalina

      No chyba nowi swoi bo jak pamiętam to Pan Miazek sympatyzował z PO a jak w Urzędzie Marszałkowskim nastał PiS to go awansowali podczas gdy innych dyrektorów zmusili do zwalniania się. Taki oto “farbowany radny” i chorągiewka, no i już mandat radnego be, a tam po prostu większa kasa!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.