Jednogłośne wotum zaufania oraz jednogłośne absolutorium za rok 2018 otrzymał burmistrz Strykowa Witold Kosmowski. Cały, piętnastoosobowy skład Rady Miejskiej zagłosował na dzisiejszej sesji, 27 czerwca, “za” i to bez dyskusji.

Skarbnik gminy Stryków Barbara Walak i burmistrz Strykowa Witold Kosmowski. fot. ljs

Choć ustawodawca dał również mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na temat raportu o stanie gminy za rok poprzedni, którego prezentacja od tej kadencji samorządu poprzedzać ma głosowanie nad wotum zaufania dla włodarzy gmin, to w Strykowie nikt z tego nie skorzystał.

Chwilę po głosowaniu nad wotum zaufania, radni zapoznawszy się uprzednio z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, udzielili burmistrzowi Kosmowskiemu absolutorium, stwierdzając tym samym, że ubiegłoroczny budżet gminy Stryków został wykonany prawidłowo.

Witold Kosmowski dziękując za zaufanie zaznaczył, że duża część ocenianego budżetu została przygotowana i zrealizowana przez jego poprzednika – Andrzeja Jankowskiego, natomiast on oraz nowa rada w całości odpowiadać będą za realizację budżetu 2019 i ma nadzieję, że za rok głosowania wypadną tak samo.

Urzędujący od 7 miesięcy burmistrz zapowiedział m.in., że będzie się starał zwiększyć dochody gminy przez pozyskiwanie środków zewnętrznych, co ma znaleźć swoje odzwierciedlenie w uchwałach przygotowywanych na kolejne sesje. Jednocześnie Witold Kosmowski uprzedził, iż najprawdopodobniej nieunikniony będzie wzrost wydatków bieżących gminy spowodowany chociażby zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, co według przewidywań, może spaść właśnie na barki samorządów.

Więcej na temat wykonania budżetu gminy Stryków za rok 2018 w najbliższym gazetowym wydaniu WG.

1 komentarz

  1. To była ocena budżetu poprzedniego Burmistrza. Tego pana ocenią za rok.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.