Ratusz ogłosił wynik przetargu na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Filtrowej w Łowiczu. Wygrała najtańsza oferta spośród dwóch złożonych, opiewająca na 74.525.700 zł. Stoi za nią konsorcjum firm z Krakowa i Krosna.

Łowicz. Oczyszczalnia miejsska przy ul. Filtrowej - część działającej infrastruktury.
Łowicz. Oczyszczalnia miejska przy ul. Filtrowej – część działającej infrastruktury.

Warto zauważyć, że przetarg na modernizację oczyszczalni został ogłoszony 28 kwietnia tego roku, po kilku latach przygotowań związanych z tworzeniem dokumentacji i uzyskiwaniem pozwoleń. Otwarcie ofert miało miejsce dopiero 25 lipca. Termin otwarcia był przesuwany w związku z zapytaniami firm – potencjalnych oferentów, które kierowane były do ratusza jak i odwołaniami do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (firmy podważały niektóre zapisy specyfikacji przetargowej, odnoszące się głównie do stawianych oferentom wymogów). Wyłonienie wykonawcy nastąpiło dopiero 3 października. Pomiędzy tymi datami dokładnie sprawdzano oferty, które wpłynęły do ratusza, trwała bardzo ożywiona korespondencja między zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami, wyjaśniane były niejasności w dokumentacji.

Przypomnijmy, że planowana inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę niemal wszystkich obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni, wdrożenie nowych technologii w tym wykorzystujących biogaz w celu zmniejszenia zużycia energii i usprawnienia gospodarki osadowej. Inwestycja została podzielona na cztery główne zagadnienia, a w każdym z nich wyszczególnionych jest od kilkunastu do ponad 20 konkretnych zadań. Realizacja inwestycji na pracującej oczyszczalni będzie zabiegiem wymagającym i skomplikowanym. Zakończenia prac ma nastąpić w lutym 2020 roku.

Więcej w najbliższym wydaniu Nowego Łowiczanina, 12 października.

1 komentarz

  1. No no konsorpcjum filmowe to może nakręcą jakiś dobry film??? W papierowym łowiczaninie też błąd na str 1- nieładnie redakcjo.