Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa, 28 września, podjęta została uchwała, która wycofuje z miejscowego targowiska możliwość handlu zwierzętami.

W sprawie zakazu handlu drobnym inwentarzem głos na sesji Rady Miejskiej Strykowa zabrała m.in. Monika Banasiak, sołtys wsi Nowostawy Górne. Fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Targowisko nie spełnia warunków przypisanych tego rodzaju handlowi, o których wypełnianie upomniał się Powiatowy Lekarz Weterynarii, a gmina nie widzi sensu ponoszenia kosztów jego przystosowania ze względu niewielką skalę prowadzonej sprzedaży żywego inwentarza. Gdyby nadal pozwalała na jej uskutecznianie musiałaby się liczyć karą wynoszącą na tę chwilę blisko 61 tys. zł.
Zmianę regulaminu targowiska, z którego wykreślono handel żywym inwentarzem, w ubiegły czwartek poparli wszyscy radni. Wcześniej przedyskutowano ten temat w gronie komisji rolnictwa.

Już wówczas burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski zapowiedział, że będzie zabiegał o utworzenie regionalnej giełdy żywym inwentarzem na terenach wystawowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, co potwierdził również na sesji. Burmistrz poinformował radnych i sołtysów o tym, że jest już po wstępnej rozmowie na ten temat z dyrekcją ŁODR, która wyraziła zainteresowanie i chęć poprowadzenia dalszych, konkretnych rozmów.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Komentowanie nie jest możliwe.