Po 45 latach pracy w urzędzie na emeryturę odeszła sekretarz gminy Dmosin Ewa Rożniata. Wspomniane stanowisko odtąd pełnić będzie dotychczasowa kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji – Jolanta Wojciechowska. Decyzję ogłoszono tuż po sesji Rady Gminy Dmosin, dziś, 31 stycznia.

Za prawie pół wieku pracy zawodowej niemal w całości poświęconej urzędowi, merytoryczne wsparcie oraz życzliwość podziękowała Ewie Rożniacie wójt gminy Dmosin, Danuta Supera.

– Przez te wszystkie lata nasza sekretarz dała się poznać jako osoba zawsze gotowa do działania oraz pomocy, a także niezwykle serdeczna. Choć jest to pożegnanie jedynie w sensie zawodowym, wszystkim nam jest ogromnie smutno – zauważyła wójt. 


Odchodząca na emeryturę Ewa Rożniata podczas swojego podziękowania nie potrafiła ukryć wzruszenia. Podkreśliła, że lata pracy zapisały się w jej pamięci jako owocne.

Powołana na stanowisko sekretarza gminy Jolanta Wojciechowska zwróciła z kolei uwagę na radość, płynącą z otrzymanego awansu.


– Awans zawodowy zawsze wiąże się z poczuciem, że nasza praca zostaje doceniona. Dziś właśnie tak się czuję – zauważyła.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.