3 lipca w Urzędzie Gminy Nieborów komisja konkursowa spotka się z kandydatami na dyrektorów dwóch szkół podstawowych w Nieborowie i Dzierzgówku. W obu konkursach startuje łącznie sześciu kandydatów.

Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku. fot arch. NK

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Szkół w UG Nieborów Renata Florczak, powiedziała nam, że miała poważne obawy, czy konkursy wzbudzą zainteresowanie. Okazało się, że na zarówno stanowisko dyrektora szkoły w Nieborowie, jak i Dzierzgówku zgłosiło się po trzech kandydatów.

W przypadku pierwszej szkoły są to dwaj nauczyciele z gminy Nieborów (można się spodziewać, że wśród nich jest dotychczasowa wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka angielskiego Martyna Kosiorek, która wcześniej składała takie deklaracje) oraz jedna osoba ze Skierniewic. W przypadku drugiej szkoły kandydaci pochodzą z gmin: Maków, Skierniewice i Łowicz (w tym przypadku pewne jest nazwisko nauczyciela matematyki z SP Zielkowice Dariusza Skulimowskiego, który potwierdził nam start w konkursie).

Komisja konkursowa rozpocznie obradować jutro o godz. 8., zapoznając się z kandydatami na dyrektora szkoły w Nieborowie, od godz. 12. z kandydatami na stanowisko dyrektora w Dzierzgówku.

Przypomnijmy, że oba konkursy są konsekwencję rezygnacji ze stanowisk dotychczasowych dyrektorów placówek, przed końcem trwających kadencji. Marzena Malangiewicz dyrektor ZPO w Nieborowie odeszła z powodów osobistych i zdrowotnych, zaś dyrektor SP Dzierzgówek Bolesław Kowalski z powodu przejścia na emeryturę.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.