W niedzielę 7 maja rano, zmarł ks. prałat Stefan Wysocki, łowiczanin, urodzony 5 marca 1928 roku, harcmistrz ZHP, żołnierz Szarych Szeregów hufca „Łoza”, uczestnik akcji na więzienie NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 roku, a po wojnie duchowny, związany przez wiele lat, do chwili obecnej z podwarszawską parafią w Wesołej.

Ks. prałat Stefan Wysocki

Ks. Stefan Wysocki w 1937 roku złożył przyrzeczenie harcerskie i służył w 49. kolejowej drużynie harcerskiej w Łowiczu. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się najpierw w Pogotowie Harcerskie, a od 1943 roku został członkiem Szarych Szeregach hufca „Łoza” w Łowiczu, działając w grupie „Zawiszaków”. Brał osobiście czynny udział w wielu akcjach konspiracyjnych.

Po wejściu do Łowicza wojsk sowieckich i aresztowaniach przez NKWD i UB, które nastąpiły w kręgu osób związanych z Polskim Państwem Podziemnym, w tym członka łowickich Szarych Szeregów Zbigniewa Fereta, ps. Cyfra, Stefan Wysocki wziął czynny udział w wyzwoleniu osadzonych w więzieniu, które znajdowało się przy dzisiejszej ul. Kurkowej. Tego dnia uwolniono w sumie 80 osób.
W akcji oprócz Stefana Wysockiego wzięło udział jeszcze 10 żołnierzy Szarych Szeregów: Kazimierz Chmielowski, Jerzy Miecznikowski, Marian Szymański, Bohdan Józewicz, Mieczysław Grzybowski, Józef Wolski, Wojciech Tomczyk, Edward Horbaczewski oraz Jan Kopałka dowódca łowickiego hufca Szarych Szeregów.

Po wojnie zaangażował się w działalność odradzającego się ZHP, w 1949 r., będąc już w seminarium, został usunięty z organizacji harcerskiej, w której posiadał stopień instruktora podharcmistrza, jako osoba obca ideologicznie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. z rąk biskupa Wacława Majewskiego. Mszę prymicyjną odprawił 15 sierpnia 1954 r. w kolegiacie łowickiej.

W 1972 r. z polecenia księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego trafił do parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, był inicjatorem i organizatorem rozbudowy neoromańskiego kościoła, budowy Domu Opieki Społecznej „Gniazdo Rodzinne” oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej.

Ks. prałat Stefan Wysocki w czasie uroczystości patriotycznych w Łowiczu.

Zasługą księdza było również stworzenie biblioteki w Wesołej, liczącej 16 tys. woluminów. W lipcu 2004 r. rozdzielił swój księgozbiór na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu (ok. 6 tys. książek), Szkołę Społeczną w Wesołej (ok. 5 tys. sztuk) oraz na Seminarium Diecezji Warszawsko – Praskiej.

W ostatnich latach ks. Wysocki był emerytowanym proboszczem, który prowadził bardzo aktywne życie, zajmując się m.in. prowadzeniem Domu Opieki Społecznej w Wesołej.

3 maja 2006 roku otrzymał tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.

Ks. Stefan Wysocki nie zerwał kontaktów z Łowiczem, m.in. co roku był honorowym gościem uroczystości upamiętniających odbicie więźniów z więzienia NKWD i UB. Co roku przemawiał na nich mówiąc prostym językiem do młodych ludzi, o tym co przeżył i przed jakimi, często dramatycznymi wyborami stawał on i jego koledzy służąc Polsce. Podkreślał też, że gdy nie ma potrzeby stawać zbrojnie w obronie ojczyzny, obowiązkiem każdego Polaka, bez względu na wiek, jest pracować dla jej dobra – to przekonanie wyniósł z harcerstwa.

Komentowanie nie jest możliwe.