Wydarzenia z 14 sierpnia, gdy tąpnęła kamienica przy Jana Pawła 17 i część dachu spadła na chodnik, sprawiły, że mieszkańcy kamienic komunalnych znajdujących się w podwórku, wykorzystali obecność wiceburmistrza Zbigniewa Gałązki, by przedstawić mu osobiście swoje problemy.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Jana Pawła 17 przedstawiali w połowie sierpnia wiceburmistrzowi Zbigniewowi Gałązce swoje problemy. Fot. D. Grąbczewska
Mieszkańcy kamienicy przy ul. Jana Pawła 17 przedstawiali w połowie sierpnia wiceburmistrzowi Zbigniewowi Gałązce swoje problemy. Fot. D. Grąbczewska

Wiceburmistrz już wtedy przekonał się jaki jest stan techniczny gminnej kamienicy, obiecał wrócić do niej z dyrekcją Samodzielnego Zakładu Budżetowego, aby dokonać lustracji i poznać potrzeby mieszkańców. Słowa dotrzymał. Dziś jest decyzja, że jej remont będzie przeprowadzony.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.