Najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kiernozi, choć jeszcze formalnie nie zatwierdzonym przez komisarza wyborczego, jest niedziela, 4 grudnia.

Głosowanie
Głosowanie

Są one konsekwencją wyboru dotychczasowego przewodniczącego tejże rady Marka Radaszkiewicza na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiernozi.

Radny Radaszkiewicz musiał zrezygnować z funkcji przewodniczącego, co nastąpiło na sesji 31 sierpnia oraz zrzec się mandatu radnego, czego dokonał bezpośrednio po sesji.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach wydał 1 września postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wybory uzupełniające odbędą się w okręgu nr 4 w Kiernozi, który obejmuje swoim zasięgiem osiedle Walewskiej i ulice: Parkową, Piękną, Leśną, Łowicką oraz Przytargową.

Termin rejestrowania komitetów wyborczych mija 25 września.

Komentowanie nie jest możliwe.