We wszystkich gminach na naszym terenie na przyszły tydzień zostały zwołane pierwsze w kadencji 2018-2023 sesje rad gmin, na których zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący (od jednego do trzech).

Pierwszą sesję rad gmin zwoła komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady. Formalnie kadencje rad kończą się dzisiaj, 16 listopada i to od tego dnia należy liczyć owe 7 dni.
Oto terminarz sesji w naszych lokalnych samorządach:

Miasto i Gmina Sanniki – 19 listopada, godz. 9
Gmina Chąśno – 19 listopada, godz. 10
Gmina Łyszkowice – 21 listopada, godz. 10
Gmina Bielawy – 21 listopada, godz. 10
Gmina Łowicz – 21 listopada, godz. 10
Gmina Zduny – 21 listopada, o godz. 10
Gmina Nieborów – 21 listopada, godz. 12
Powiat łowicki – 21 listopada, godz. 13
Gmina Domaniewice – 22 listopada o godz. 11
Gmina Kocierzew Południowy – 22 listopada, godz. 11
Miasto Łowicz – 22 listopada godz. 12
Gmina Kiernozia – 23 listopada, godz. 10

Na sesjach tych zostaną zaprzysiężeni radni i wójtowie/burmistrzowie. Obrady otworzą i do czasu wyboru przewodniczącego będą prowadzić najstarsi wiekiem radni w danej gminie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.