Łowicki Sanepid stwierdził pogorszenie się jakości wody z ujęcia w Bobrownikach, która trafia do kranów w domach mieszkańców Bobrownik, Arkadii, Dzierzgowa, Bełchowa, Chyleńca, Michałówka i Dzierzgówka (Filipówka). Woda nadaje się do spożycia – ale jest gorsza.

Fot. arch. NŁ
Fot. arch. NŁ

Komunikat w tej sprawie został opublikowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łowiczu w czwartek 22 lutego. Przeczytać w nim można, że woda z ujęcia jest warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza oraz mętności, przy czym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Przekroczone normy mogą mieć wpływ na właściwości organoleptyczne, woda może też powodować powstawanie plam i zacieków przy praniu bielizny, a także na urządzeniach sanitarnych.

Stacja zobowiązała właściciela ujęcia i sieci – Urząd Gminy Nieborów – do podjęcia działań naprawczych na ujęciu i uporania się z problemem do 14 kwietnia.

Sekretarz gminy Nieborów Adam Janiak powiedział nam, że prace naprawcze trwają. Jak się okazało, woda wypłukała część złóż filtracyjnych z filtrów znajdujących się w Stacji Uzdatniania Wody.

2 komentarze

  1. Gmina Nieborów nic nie robi dawałam wodę do sprawdzenia woda nie nadaje się do picia to syf i bakterie.
    Po co tak pisać żeby pić i truc ludzi. Ja pije w bankach i kupuje

  2. Tylko oplaty umie się podwyższać a żeby już coś zrobić to nie ma. Złodzieje.