Zwołana na 25 czerwca sesja Rady Gminy Kocierzew Płd. z gościnnym udziałem kierownik biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” Anny Tarnowskiej stała się dobrą okazją do oficjalnego otwarcia siłowni plenerowej przy miejscowej bibliotece.

Gminna przewodnicząca KGW w Kocierzewie Płd. Sylwia Gładka. Fot. aa

Inwestycja została bowiem zrealizowana z programu LGD „Ziemia Łowicka” objętego PROW. Jej koszt po przetargu wynosi 81.000 zł, z czego dofinansowanie to 51.540 zł, zaś resztę stanowi wkład własny gminy.

Inwestycja obejmuje wymianę ogrodzenia i utwardzenie tłuczniem terenu za biblioteką, montaż poręczy i urządzeń do ćwiczeń w ramach siłowni zewnętrznej oraz lampy solarnej do oświetlania terenu.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wójt Agnieszka Wojda, przewodniczący rady Tadeusz Trakul oraz wspomniana wcześniej Anna Tarnowska.

Chwilę potem kilku śmiałków zdecydowało się na wypróbowanie urządzeń, nie zważając, iż na sesję przybyli przecież w strojach wizytowych. Chociaż np. gminna przewodnicząca KGW Sylwia Gładka miała tego dnia ubrane adidasy.

2 komentarze

  1. To kocierzewioki maja centrum rozrywki

  2. Dobre to dopóki jest nowe i nie będą zamykać na klucz tak jak to już robią w innych miejscowościach