Tak jak każdego roku, 14 września, społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd. przygotowała obchody upamiętniające bohaterów Bitwy nad Bzurą.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 na miejscowym cmentarzu. Delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem, na którym widnieje napis: Poległym za Polskę 1939. Apel Poległych odczytał harcerz Franciszek Rześny, zaś modlitwę w intencji żołnierzy poprowadził ks. proboszcz Jan Janik. 

W obchodach licznie brali udział uczniowie szkoły w Kocierzewie wraz z dyrektor Jolantą Kowalik, a także m.in. wójt Agnieszka Wojda i delegacje z innych szkół z terenu gminy. 

Dalsze uroczystości były już kontynuowane w kościele św. Wawrzyńca. W tym roku wyjątkowo nie odbyły się one w szkole, z uwagi na trwający w niej remont. 

Komentowanie nie jest możliwe.